عربي

Attractions

Attractions in Muscat

Services are in close proximity from the hotel

 • Muscat International Airport - 11 KM
 • Royal Opera House Muscat - 7.6 KM
 • Sultan Qaboos Grand Mosque- 1 KM
 • Al-Qurm beach - 5 KM
 • Mutrah Corniche - 17KM
 • Mutrah Souq 17 - KM
 • Muttrah Fish Market - 17 KM
 • Al Alam Palace - 20 KM
 • Old Muscat - 20 KM
 • Muscat Bandar Al Rowdha - 21 KM
 • Al-Qurm park - 9 KM
 • Money Exchange – 1 km.
 • 24/7 ATM machine
 • Bank is located - 700m
 • Grocery/Supermarket - 700M
 • Pharmacy - 500m
 • Hospital within the reach of - 1 km.
 • Clinic - 500m
 • Mosque - 1KM
 

Places of attractions Museums

 • The National Museum - 20 KM
 • Bait al-Baranda Museum - 17 KM
 • Oman Natural History Museum - 2.7 KM
 • Children`s Museum - 8.9 KM
 • Bait Al Zubair Museum - 20 KM

Centers And complexes Commercial: Centers and Malls

 • Oman Avenues Mall - 1.2 KM
 • Qurum City Center - 9.5 KM
 • Muscat City Center - 16 KM
 • Panorama Mall - 1 KM
 

Entertainment

 • Muscat Grand Mall City Cinema - 1.4 KM
 • Panorama Mall City Cinema - 1 KM
 • Al-Shatti City Cinema - 6.2 KM
 • Al-Qurm City Center Vox Cinema - 9.5 KM
 • Muscat City Center Vox Cinema - 16 KM

Governmental institutions

 • Tender Board - 4 KM
 • Ministry of Tourism - 3.7 KM
 • Ministry of Environment and Climate Affair - 3.7 KM
 • Ministry of Commerce and Industry - 15 KM
 • Oman Chamber of Commerce and Industry - 15 KM